बालेवाडी लक्ष्मीमाता ते ब्राऊरीया सोसायटी बालेवाडी मुख्य रस्ता लवकरच होणार पुर्ण

बालेवाडी : लक्ष्मीमाता मंदिर ते ब्राऊरीया सोसायटी पर्यंतच्या बालेवाडी मुख्य रस्त्याचे काम पुढील आठवड्यामध्ये सुरु होत आहे.

याच रस्त्याची पाहणी माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर, पुणे महापालिका पथ विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री.दिनकर गोजारी साहेब, संदिप चाबुक्सवार (शाखा अभियंता), धनंजय खोले (कनिष्ठ अभियंता), मकरंद वाडेकर (उपअभियंता) व परिसरातील नागरीक यांच्या समवेत केली.


अमोल बालवडकर म्हणाले, गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याकरीता भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातुन मी पुणे महानगरपालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. याच मागणीला यश आले असुन पुणे मनपाने हा रस्ता विकसित करण्याकरता भरघोस निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
पदपथ, पथदिवे, कॅरेजवे, दुभाजक अशा विविध सुविधांनी सुसज्ज असा हा रस्ता लवकरच विकसित करण्यात येणार आहे. तरी सदर रस्ता विकसित करत असताना रस्त्यामध्ये बाधित होत असलेल्या जागामालकांनी सहकार्य करावे हि विनंती तसेच रस्त्यालगत अनाधिकृतपणे असलेल्या स्टॅाल व पत्राशोड धारकांनी देखिल तातडीने आपले अनाधिकृत शेड हटवुन सहकार्य करावे.
हा रस्ता विकसित झाल्याने निश्चितच मुख्य रस्त्यावरील वाहतुक कोंडी मोठ्या प्रमाणात सुटेल व नागरीकांना रहदारीस देखिल रस्ता सुकर होईल.

See also  मुलींना मोफत शिक्षण ही चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा चुनावी जुमला होता का?